Wisła létem i zimou... s celou rodinou!

dots

Rezervačí řád:

1. Rezervace může být uskutečněna telefonicky, e-mailem, vyplněním rezervačního formuláře na straně www.podochorowiczowka.pl nebo osobně v Rezidenci Pod Ochorowiczowkou.

2. Rezervace může být uskutečněna fyzickou i právnickou osobou, která bude hradit pobyt.

3. Každá rezervace vyžaduje potvrzení ubytovacím zařízením prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

4. Po rezervaci dané služby je vyžadováno uhrazení zálohy ve výši 30% částky, ale zároveň ne méně než 100 zł. V případě rezervace noclehu ze speciální nabídky Rezidence Pod Ochorowiczowkou si vyhrazujeme právo požadovat zálohu až do výše 100% hodnoty rezervace.

5. Rezervace se považuje za potvrzenou po zaplacení požadované zálohy do 3 dnů. Záloha může být uhrazena v hotovosti v objektu nebo na bankovní účet ING Bank Śląski, č. ú.: 49 1050 1096 1000 0092 0647 8787. Zbytek ceny pobytu host doplatí nejpozději v den nástupu ubytování. Objekt má povinnost připočítat rekreační poplatek, který vyžaduje UM Wisła, který host platí v den nástupu pobytu.

6. Nezaplacení zálohy v daném termínu znamená automatické storno rezervace.

7. V případě storna objednávky nebo nevyužití zaplacených služeb je záloha nevratná a slouží k pokrytí nákladů spojených se stornem objednávky.

8. V případě, že objekt nedodal zaplacenou službu, bude celá zaplacená částka vrácena.

9. Rezervace je souhlas s tímto rezervačním řádem.

10. Rezidence Pod Ochorowiczowkou si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento řád prostřednictvím umístění změn v písemné formě na internetových stránkáchwww.podochorowiczowka.pl.

11. Všechna jiná ustanovení, která nebyla vyjmenována v tomto rezervačním řádu podléhají občanskému zákoníku a místně příslušnému soudu v zemi i místě pobytu.

12. Tento ubytovací řád je platný od 16 ledna 2014.


Objekt je zapsán do evidence objektů provozujících hotelové služby vedené starostou Města Wisly pod č. 069
© 2013/2014 podochorowiczowka.pl / Projekt a vytvoření stran creativity-design

Rezidence Wisla, nejaktraktivnější ubytování ce Wisle, školení Wisla, odpočinek v Beskydech, Beskydská 5 - Wisla, Ustron, Szczyrk, Brenna, Istebna.
levné noclehy Wisla, pokoje ve Wisle, dovolená v horách, prázdniny ve Wisle, silvestr Wisla, prodloužený víkend Wisla, valentýn ve Wisle.
Wisla ubytování v centru, Wisla hostinské pokoje, Wisla ubytování v soukromí, Wisla vila, Wisla pension, Wisla apartmány, Wisla Hotel, Wisla nocleh, volná ubytovací místa Wisla.