Pobyt na úrovni pouze v Rezidenci Pod Ochorowiczowkou

dots

Majitel objektu Rezidence Pod Ochorowiczowkou Vám bude vděčný za spolupráci v dodržování následujícího ubytovacího řádu, který má sloužit k zabezpečení pořádku a bezpečnosti všech hostů.

1. Pokoj je pronajímán na hotelový den. Hotelový den trvá od 14:00 do 11:00 hodin následujícího dne.

2. Pokoj se pronajímá na jeden hotelový den, ježeli zákazník jinak neupřesní svou objednávku. Prodloužení pobytu je možné v rámci dostupnosti volných pokojů.

3. Ubytovací zařízení má povinnost zajistit:
- podmínky pro plný a nerušený odpočinek hosta;
- profesionální příjemnou obsluhu;
- bezpečný pobyt, zachování v tajnosti všech osobních údajů zákazníka;
- úklid pokoje a nápravu zařízení v nepřítomnosti zákazníka, a to pouze v případě, že k tomu dá host souhlas;
- jestli nemohlo být zařízení v pokoji hosta napraveno, zajistit a navrhnout jinou variantu řešení.

4. Na terénu objektu je zakázáno kouřit tabákové výrobky. V případě nálezu nedodržení tohoto ustanovení si vyhrazujeme právo připočítat poplatek 50 zl za úklid a to za každý případ zvlášť.

5. Za ztrátu osobních cenností a předmětů denní potřeby ponechaných bez dozoru nezodpovídá personál. Objekt nenese odpovědnost za poničení nebo odcizení motorového vozidla před objektem.

6. Host má povinnost nahlásit všechna poškození vybavení ihned po jejich zjištění.

7. Host nese materiální odpovědnost za všeho druhu poškození, zničení a ztrátu vybavení a technických zařízení objektu jeho vinou nebo vinou osob, které ho navštívily.

8. Vždy, když host opouští pokoj, má povinnost zkontrolovat uzamčení dveří na klíč.

9. Host nemůže předávat klíče od pokoje nebo umožnit přístup do pokoje mimo návštěvní hodiny třetí osobě ani po zaplacení pobytu.

10. Neubytované osoby mohou přebývat v pokoji hosta pouze od 8:00 – 20:00 hodin.

11. Noční klid v celém objektu je od 22.00 -7.00 hodin.

12. Z důvodu požární bezpečnosti je v pokojích zakázáno používat spirálové a jiné ohřívače vody, elektrické žehličky, elektrické nebo plynové přímotopy a jiná podobná zařízená, která nejsou součástí vybavení pokojů.

13. Pokud host způsobí větší znečištění objektu nebo jeho vybavení, má pronajímatel právo požadovat finanční úhradu za služby spojené s jejich odstraněním.

14. Objekt si vyhrazuje právo odmítnutí ubytovat hosta, který při předchozím pobytu jakkoli porušil tento ubytovací řád.

15. Předměty, které host zapomněl v objektu, budou zaslány na jeho náklady na hostem uvedenou adresu. V jiném případě jsou všechny tyto předměty uchovávány po dobu 3 měsíců, ne déle.

16. V případě ztráty klíče od pokoje nebo hlavních dvěří nebo obou si pronajímatel vyhrazuje právo připočítat poplatek 300 zl jako náhradu za způsobené ztráty.

17. Osobní údaje hostů nebudou předávány třetím osobám, host může souhlasit s použitím své emailové adresy k účelu zasílání novinek o našem objektu.

18. Při rezervaci místa v Rezidenci Pod Ochorowiczowkou souhlasí host s uchováním a přetvářením osobních údajů z důvodu přijetí a dokončení objednávky. Učinění rezervace je potvrzení, že host se seznámil s tímto ubytovacím řádem a souhlasí s ním.

19. Platbu za celý pobyt uhradí host nejpozději v den nástupu pobytu.

20. Rezidence Pod Ochorowiczowkou si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento ubytovací řád formou umístění konkrétního textu na internetových stránkách www.podochorowiczowka.pl a v recepci objektu.

21. Všechna jiná ustanovení, která nebyla vyjmenována v tomto ubytovacím řádu podléhají občanskému zákoníku a místně příslušnému soudu v zemi i místě pobytu.

22. Tento ubytovací řád je platný od 16 ledna 2014.


Objekt je zapsán do evidence objektů provozujících hotelové služby vedené starostou Města Wisly pod č. 069
© 2013/2014 podochorowiczowka.pl / Projekt a vytvoření stran creativity-design

Rezidence Wisla, nejaktraktivnější ubytování ce Wisle, školení Wisla, odpočinek v Beskydech, Beskydská 5 - Wisla, Ustron, Szczyrk, Brenna, Istebna.
levné noclehy Wisla, pokoje ve Wisle, dovolená v horách, prázdniny ve Wisle, silvestr Wisla, prodloužený víkend Wisla, valentýn ve Wisle.
Wisla ubytování v centru, Wisla hostinské pokoje, Wisla ubytování v soukromí, Wisla vila, Wisla pension, Wisla apartmány, Wisla Hotel, Wisla nocleh, volná ubytovací místa Wisla.